Svetlobni trakovi

Svetlobni trakovi zagotavljajo uporabniku naravno osvetlitev (s tem prijetnejše počutje oseb, ki se v prostoru nahajajo), prezračevanje ali požarno varnost preko sistemov za naravni odvod dima in toplote na proizvodnih, skladiščnih ali drugih industrijskih objektih. Trakovi pokrivajo večjo površino strešine, saj  konstrukcijsko niso omejeni s samo dolžino (dolžina je poljubna - glede na želje naročnika). Sestavljeni so iz posameznih elementov standardnih dimenzij. Glede na potrebe uporabnika ali oblike in vrste konstrukcije  so lahko pozicionirani na streho na več načinov. V glavnem so postavitve: v slemenu (trak je vgrajen na slemenu samem, zaradi česar nadomesti slemensko kapo, saj preprečuje zamakanje v prostor), preko slemena ( pokriva dve, pod kotom nagnjeni strešini ) ali  pravokotno in vzporedno s slemenom ( ločeno na vsaki strešini posebej ).

svetlobni trak

Z možnostjo izbire med različnimi dimenzijami in tipi svetlobnih trakov uporabniku zagotovimo rešitve, skladne z njegovimi željami in zahtevami zakonodaje. Glede na namen uporabe, jih v grobem delimo na:

 • fiksne svetlobne trakove ( brez možnosti odpiranja ),
 • svetlobne trakove z možnostjo ročnega, elektro ali pnevmatskega odpiranja za potrebe prezračevanja
 • svetlobne trakove za naravni odvod dima in toplote (NODT) z možnostmi odpiranja  z ampulo (samostojno ali preko požarne centrale) ali e elektromotorjem 24 V, kjer je obvezen priklop na požarno centralo. Obe varianti sta možni tudi v kombinaciji z odpiranjem za potrebe prezračevanja, skladno s pridobljenim certifikatom po SIST EN 12101-2.
 • svetlobnimi trakovi za prezračevanje, NODT ali kombinacijo obeh za prostore, kje je zahtevana Ex- izvedba.

Svetlobni trakovi so pritrjeni na ustrezen poliestrski ali kovinski podstavek ( nastavni venec ), kar je odvisno od želja naročnika, tip kritine in načina odpiranja ( v primeru odpiralne izvedbe ).

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

SERVIS IN VZDRŽEVANJE

Zaradi izpostavljenosti vsem vrstam vremenskih pogojev so svetlobne kupole in trakovi so podvrženi  poškodbam, nečistočam in hitrejšemu staranju materialov. Zato obstaja povečana verjetnost slabše tesnitve in neprijetnega videza. V ta namen vam ponujamo preventivne preglede in sanacije napak, ki lahko vplivajo na zamakanje, pomanjkanje svetlobe…. 

promat

EKONOMIČNO - ENOSTAVNO - MODERNO

Zasebnim investitorjem, upravljalcem objektov ali podjetjem ponujamo vrhunske proizvode s področja zastekljevanja, konstrukcij in naravnega osvetljevanja prostorov.

Pro-Mat

Matjaž Popelar s.p.

Spodnji Hotič 47

1270 Litija

Tel: 041 570 689
mpopelar@siol.net

kako do nas