Svetlobne kupole

S svetlobnimi kupolami, razporejenimi po strehi, omogočimo v prvi vrsti dovod naravne svetlobe v prostore (kar pozitivno vpliva na počutje oseb, ki se v prostorih zadržujejo), kot tudi prezračevanje ali odvod dima in toplote iz prostora (ob kombinaciji s sistemom za prezračevanje ali naravni odvod dima in toplote). Z možnostjo izbire med različnimi dimenzijami in tipi kupol, uporabniku zagotovimo rešitve, skladne z njegovimi željami in zahtevami zakonodaje. Za svetlobne kupole imamo pridobljen certifikat po SIST EN 1873, za sisteme za naravni odvod dima in toplote pa certifikat po SIST EN 12102-2. Glede na sam namen uporabe, se svetlobne kupole v grobem delijo na:

  • fiksne svetlobne kupole ( brez možnosti odpiranja ),
  • svetlobne kupole z možnostjo ročnega, elektro ali pnevmatskega odpiranja za potrebe prezračevanja,
  • svetlobne kupole za naravni odvod dima in toplote (NODT) z možnostmi odpiranja  z ampulo (samostojno ali preko požarne centrale) ali z elektromotorjem 24 V, kjer je obvezen priklop na požarno centralo. Obe varianti sta možni tudi v kombinaciji z odpiranjem za potrebe prezračevanja,
  • svetlobne kupole za prezračevanje, NODT ali kombinacijo obeh, za prostore, kje je zahtevana Ex- izvedba.

Svetlobna kupola je pritrjena na ustrezen poliestrski ali kovinski podstavek ( nastavni venec ), kar je odvisno od želja naročnika, tip kritine in načina odpiranja ( v primeru odpiralne izvedbe ).

SERVIS IN VZDRŽEVANJE

Zaradi izpostavljenosti vsem vrstam vremenskih pogojev so svetlobne kupole in trakovi so podvrženi  poškodbam, nečistočam in hitrejšemu staranju materialov. Zato obstaja povečana verjetnost slabše tesnitve in neprijetnega videza. V ta namen vam ponujamo preventivne preglede in sanacije napak, ki lahko vplivajo na zamakanje, pomanjkanje svetlobe…. 

promat

EKONOMIČNO - ENOSTAVNO - MODERNO

Zasebnim investitorjem, upravljalcem objektov ali podjetjem ponujamo vrhunske proizvode s področja zastekljevanja, konstrukcij in naravnega osvetljevanja prostorov.

Pro-Mat

Matjaž Popelar s.p.

Spodnji Hotič 47

1270 Litija

Tel: 041 570 689
mpopelar@siol.net

kako do nas