Sistemi za odvod dima in toplote

Vezano na želje oziroma zahteve kupcev, se odločamo med odpirali, ki tako kakovostno, kot dimenzijsko zadostijo potrebam naročnika.

SISTEMI ZA NARAVNI ODVOD DIMA IN TOPLOTE

Odpirala za naravni odvod dima in toplote so v zadnjem času v vsesplošni uporabi, saj so predvidena  v več ali manj pri vseh novogradnjah in adaptacijah proizvodnih objektov.

V primeru požara sistemi NODT (naravni odvod dima in toplote):

  • omogočajo odvod dima in vročih plinov iz prostora po naravni poti ter zmanjšujejo koncentracijo strupenih plinov v prostoru
  • ščitijo konstrukcijo objekta z zmanjševanjem širjenja požara
  • omogočajo boljšo vidljivost in s tem varno evakuacijo
  • omogočajo varnejše in učinkovitejše posredovanje gasilskih in reševalnih enot.

Glede na trenutne potrebe oziroma zahteve trga se poslužujemo treh različic sistema za naravni odvod dima in toplote : CO2 sistem s temperaturno ampulo, elektromotor 24 V in PMC sistem. Sistema CO2 in elektromotor 24 V zadovoljujeta potrebam EU Standarda 12101-2. 

odpiranje svetlobnih trakov

SERVIS IN VZDRŽEVANJE

Vezano na vaše želje ali zahteve zakonodaje v zvezi s sistemi za prezračevanje in naprav za naravni odvod dima in toplote, vam ponujamo preventivne preglede, sanacije in servise vseh vrst sistemov. Ker se zavedamo, da sta varnost in zdravje ter udobje vas in vaših zaposlenih eden najpomembnejših faktorjev, je naša naloga, da vam hitro in kvalitetno opravimo storitev, ki bo zadostila tako zahtevam zakona kot dobremu počutju oseb ki se v prostorih nahajajo. 

odvod dima

promat

EKONOMIČNO - ENOSTAVNO - MODERNO

Zasebnim investitorjem, upravljalcem objektov ali podjetjem ponujamo vrhunske proizvode s področja zastekljevanja, konstrukcij in naravnega osvetljevanja prostorov.

Pro-Mat

Matjaž Popelar s.p.

Spodnji Hotič 47

1270 Litija

Tel: 041 570 689
mpopelar@siol.net

kako do nas