Za podjetja

MEDOSEBNI ODNOSI NA DELOVNEM MESTU

Delavnice, seminarji, debatno - idejni krožki s področja izboljšanja poslovnih in osebnih komponent za podjetja in zaključene skupine, vsebine s področij organizacije časa, upravljanja s stresom, reševanja konfliktnih situacij na delovnem mestu, motivacije, so prilagojene potrebam posameznih skupin udeležencev.

AKTUALNE TEME: 

 • Obvladovanje in krepitev medosebnih odnosov
 • Kje izgubljamo dragocene minute in ure? (Razporeditev delovnega časa)
 • Izgorelost na delovnem mestu 
 • Obvladovanje težje vodljivih sodelavcev 
 • Učinkoviti sestanki
 • Izgovori niso v modi! 
 • Lažje prilagajanje zaposlenega v delovni proces po daljši odsotnosti 
 • Odhod zaposlenega, njegovega znanja in kontaktov 
 • Pristopi k zmanjševanju bolniške odsotnosti zaposlenih 
 • Starejši zaposleni: izkušeni, vitalni - pogrešljivi / nepogrešljivi? 
   

Gradivo za izvedbo se pripravi po predhodnem posvetovanju glede problematike z naročnikom.
Možnost priprave posebnih paketov izobraževanj z različnimi vsebinami!  

PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

SVETOVANJE, SODELOVANJE, PRIPRAVA NAČRTA PZDM

Izvajamo rešitve za optimalno izvajanje promocije zdravja pri delu – po programih, prilagojenih značilnostim posameznega podjetja oziroma interesni skupini.
 
Načrte PZDM izdelujemo v sodelovanju z naročnikom in njegovimi potrebami in zagotavljajo dolgoročne učinke tako na zaposlene kot na poslovanje podjetja.  
Programi potekajo v kombinaciji metod  svetovanja, usposabljanja in moderiranja ter zagotavljajo časovno in finančno optimalno rešitev za podjetja.
 
Proces izdelave načrta PZDM vključuje:

 • usposabljanje članov skupine promocije zdravja,
 • analizo in poročilo stanja zdravja in počutja v podjetju,
 • potrebna orodja za izdelavo,
 • določitev tematik oziroma podprogramov PZDM,
 • strokovno svetovanje (med samim usposabljanjem in po njem),
 • izdelavo načrta PZDM,
 • načini finančno najbolj ugodnih rešitev in idej izvajanja PZDM,
 • revizijo obstoječih načrtov PZDM,
 • sistem spremljanja in vrednotenja učinkov.

TVEGANJA

PREPOZNAVANJE IN OBVLADOVANJE MOTENJ TER DEJAVNIKOV TVEGANJA V PROIZVODNIH IN STORITVENIH PROCESIH

Prepoznavanje tveganj v delovnem procesu in  celostno obvladovanje individualnih dejavnikov tveganja so ključni element vsakega uspešnega podjetja.
Koncept obvladovanja tveganj je kot novost vpeljan v dva temeljna dokumenta podjetja:

 • ISO 9001/2015  kot sistem vodenja kakovosti v delu načrtovanja ukinja preventivne ukrepe, ker bodo organizacije preprečevale ali vsaj zmanjševale ključna tveganja in nezaželene vplive .....
 • Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic za ljudi in okolje (Ur.l. RS 22/2016), Kot vir tveganj so v Uredbi zajete tako industrijske dejavnosti kot skladiščenje nevarnih snovi. 

Tveganja in dejavniki tveganja so v delovnem okolju povezani s človeškim, tehnološkim in poslovnim faktorjem in so del vsakega poslovnega procesa. Njihovo prepoznavanje in obvladovanje je eden od ključnih dejavnikov uspešnosti podjetja, saj omogoča preglednejši nadzor nad poslovnimi procesi in kvalitetnejše informacije za sprejemanje poslovnih odločitev, obenem pa se povečuje varnost tako podjetja kot njegove okolice.
 
Vodje procesov in srednji management morajo delovati timsko in iz tega vidika biti pripravljeni na reševanje posameznih mikro motenj in simptomov, ki ob nepravočasnem ukrepanju lahko privedejo do povodov oziroma postanejo dejavnik ali kazalnik tveganja.  

Namenjeno je vsem, ki želijo v svojem delovnem okolju odstraniti in ublažiti kritične dejavnike tveganja in s tem zagotoviti mirnejše in uspešnejše poslovanje predvsem pa: 

 • notranjim presojevalcem ISO 9001 in 14001 ter vsem ostalim odgovornim,  ki so v podjetju zadolženi za izvajanje aktivnosti s področij ISO standardov,
 • varnostnim inženirjem, vodjem procesov, osebam, zadolženim za izvajanje politike obvladovanja tveganj in okoljske politike podjetja,
 • zaposlenim, ki se srečujejo s problemom pravilnega definiranja in prepoznave tveganj v posameznem delovnem procesu.

ZA VAŠE PODJETJE IZDELAMO OSNUTEK SMERNICE IN REGISTRA PROCESNIH TVEGANJ!

Kontakt: mag. Sandra Avsec M: 051 353 989 in e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  

Več tukaj

promat

EKONOMIČNO - ENOSTAVNO - MODERNO

Zasebnim investitorjem, upravljalcem objektov ali podjetjem ponujamo vrhunske proizvode s področja zastekljevanja, konstrukcij in naravnega osvetljevanja prostorov.

Pro-Mat

Matjaž Popelar s.p.

Spodnji Hotič 47

1270 Litija

Tel: 041 570 689
mpopelar@siol.net

kako do nas